Contacte

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Estem oberts a rebre tota mena de suport de voluntaris i familiars en algunes de les activitats de la vida diària i les d'animació sociocultural.

Email: info@betaniaresidencia.com

Telèfon: 93 391 60 61